www.kakis.gov.tr web sitesi hakkında

Daha erişebilir Kamu İnternet Siteleri İçin Rehberiniz!Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu Destek Sitesi, tüm kamu kurumlarının çevrimiçi hizmet uygulamalarına destek olma ve kamu kurumlarında e-devlet uygulamalarını geliştiren web tasarımcıların yararlanabilecekleri bir kaynak olma amacıyla hazırlanmış çevrimiçi destek internet sitesidir.

Destek sitede web tasarımcıların tasarımları sırasında kullanmaları için gerekli olan standartlar, kamu kurumları internet siteleri standardizasyonuna uygunluk, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik açısından uyulması gereken prensipler mevcuttur. HakkımızdaDestek internet sitesi içeriği, farklı kullanıcı profilleri, kullanıcıların e-devlet hizmetlerinden ve kamu kurumları internet sitelerinden beklentileri ve web tasarımcıların tasarım geliştirme sırasında dikkate almaları gereken standartlar ve kılavuzlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır.


Destek İnternet Sitesi yapısı farklı kullanıcı bakış açılarını kapsayarak çözümlere değişik açılardan yaklaşma yapısıyla tasarlanmıştır. Web tasarımcılar, destek hizmetlerde bulabilecekleri yazılım geliştirme yaşam döngüsü uygulamaları ve tasarım için gerekli bilgi ve kaynaklara ulaşarak, gerekli olan özellikli alanlarda verilen kılavuz yardımıyla standartlara uygun uygulamalar geliştirebiliriler.


Bunun yanı sıra, sadece kamu kurumlarına hizmet sunan web tasarımcılar değil, tüm özel alanda çalışan tasarım geliştirme işlemi yapan personel de sitemizde bulunan standartları, kullanılabilirlik uygulamalarını ve erişilebilirlik açısından gerekli olan aşamaları takip ederek, erişimi kolay, kullanılabilir ve geniş kitlelere hitap eden internet siteleri yaratabilir.